Projektin määrittely

 • tavoitteet
 • aikataulu
 • työnjako (asiakas, yhteistyökumppanit, TRB)
 • budjetista sopiminen
 • TrbTool 

Vaivattomimmin projektin määrittely käy silloin, kun olemme mukana hankkeen alusta asti. Mitä aikaisemmassa vaiheessa saamme projektin hoitaaksemme, sitä paremmin pystymme hallinnoimaan budjettia ja aikataulua, välttämään päällekkäisyyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia.

Olemme valmiita astumaan remmiin missä vaiheessa tahansa; tartumme varmalla otteella myös keskeneräisiin projekteihin.
 

Tavoitteet

Selkeä ja yksiselitteinen tavoitteiden määrittely asiakkaan kanssa varmistaa yhteisen näkemyksen projektin päämäärästä ja budjetista.
 

Aikataulu

Aikataulun suunnittelu ja kaikkien siihen vaikuttavien asioiden huomioon ottaminen, säästävät ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin. Yllätyksiä voi matkan varrelle tulla perusteellisesta suunnittelusta huolimatta ja niinpä ketteryys ja joustavuus ovat monesti elintärkeitä projektin läpiviennille tavoiteaikataulussa.
 
 


Työnjako

Projektin eri osapuolten roolit on hyvä määritellä projektin alkuvaiheessa. Joustava työskentely eri osapuolten välillä varmistaa saumattoman yhteistyön. Kaikki asiat tulevat varmasti hoidettua, mutta ilman turhaa päällekkäisyyttä.
 

Budjetti

Realistinen budjetti säästää aikaa ja auttaa tekemään oikeita valintoja. Vahva kokemus ja ammattitaito sekä laaja hankintaverkosto, ovat isona apuna myös kustannustasoa arvioitaessa. 
 

TrbTool

TrbTool-projektinhallintatyökalustamme on helppo seurata projektin etenemistä ja kustannusten muodostumista. Se auttaa lankojen pysymistä kaikkien projektin osapuolten käsissä, sillä jokaisella jäsenellä on mahdollisuus reaaliaikaisesti seurata projektia omalta työpisteeltään. Tämä säästää sekä aikaa että kustannuksia.

Kysy lisää palveluistamme: myynti@trb.fi tai puh. 09 4542000

TRB:n palvelut


 • Projektinjohto

 • Palvelutarpeen kartoitus

 • Projektin määrittely

 • Suunnittelu

 • Hinnoittelu / Tarjouslaskenta

 • Tuotteiden etsiminen

 • Tuotteiden hankinta

 • Toimitusten seuranta

 • Asennus­aikataulut

 • Varastointi

 • Asennus

 • Tiliasemaselvitys

 • Huoltokirjan laatiminen

 • Vastaanottotarkastus

 • Jälkiseuranta

 • TrbTool