CASE / AVIA WING

AVIA Real Estate Oy:n omistama, Helsinki-Vantaan lentokentällä sijaitseva toimistotalo Avia Wing kaipasi uudistusta. Aula- sekä kokous- ja konferenssitilat haluttiin päivittää raikkaammaksi sekä kutsuvammaksi ja näin vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita.

Avia Wingin saneerauksen ja sisustuksen suunnitteli design- ja arkkitehtitoimisto Kohina Oy. Asiakas hoiti itse kiintokalustekilpailutuksen sekä hankinnan ja Trb:n tehtävänä oli hoitaa irtokaluste- ja valaisinhankinnat pitkälti suunnittelijan suunnitelman mukaisesti.

Asiakas otti yhteyttä Trb:hen, kun tiesi tiukalla aikataululla varustetun hankkeen olevan tulossa. Käytettävissä oleva budjetti tulisi tuottamaan haasteita, jolloin Trb:n laajat ostoverkostot, monipuolinen tuoteosaaminen sekä pitkäaikaiset ostosuhteet olisivat kullan arvoisia. Hyvät kokemukset aiemman Avia Real Estate -projektin pohjalta vaikuttivat siihen, että Trb valittiin kumppaniksi myös Avia Wing -projektiin.

Suunnittelutoimiston alkuperäisen suunnitelman henkeä ja laatutasoa haluttiin seurata mahdollisimman tarkasti. Keskeistä oli se, että koko ajan tiedettiin missä kustannusten kanssa mennään. Tiukan budjetin vuoksi oli välttämätöntä etsiä vaihtoehtoisia tuotteita kuitenkin siten, että voitiin pidättäytyä suunnittelijan määrittelemissä verhoilukankaissa ja sävymaailmassa. Tiivis yhteistyö asiakkaan ja toimittajien kanssa takasivat sen, että suunnitelma ei vaarantunut ja lopputulos oli juuri halutunlainen. Kotimaisten toimittajien joustavuus oli tässä myös erittäin tärkeää.

TRB:n projektityökalu TRB Tool mahdollisti asiakkaalle ajantasaisen budjettilaskelman, joka helpotti vaihtoehtojen läpikäyntiä, sillä TRB Toolilla oli helppoa seurata reaaliaikaisesti kustannus- toimitusaika- ja varastotilannetta. Projektin edetessä heräsi myös uusia tarpeita, jotka voitiin näppärästi ottaa huomioon, kun kokonaisuutta pyöritettiin TRB Toolissa. Tällä tavoin vältettiin myös ylimääräisiä palavereja ja turhaa sähköpostitulvaa.

Yhteistyö TRB:n kanssa oli mutkatonta läpi koko prosessin ja tilaajalla oli koko ajan tietoa missä mennään niin kustannusten kuin aikataulunkin osalta. Projekti onnistuttiin toteuttamaan budjetin sallimissa raameissa ketterällä yhteistyöllä, avoimuudella ja kreivin aikaan saapuneella yhteydenotolla.

”Lähes viikoittaisissa projektipalavereissa käytiin koko ajan läpi projektin budjettiseurantaa ja samalla aikataulutusta, jotta tilatut tuotteet ovat oikeaan aikaan toimituksessa. Eeva-Leenan ja koko TRB tiimin kanssa työskentely oli ammattitaitoista ja luotettavaa. Tiesimme koko ajan missä mennään projektin suhteen ja teimme myös lennossa nopeita muutoksia. Tämä myös vapautti meidän omia resursseja päivittäisiin työtehtäviin”, kertoo AVIA:n isännöitsijä Marko Kovero.

Tilaprojekti tulossa? Askarruttaako kustannukset ja aikataulu? Pyydä tarkka kokonaisvaltainen budjetti ja projektisuunnitelma myynti@trb.fi tai 09-4542000

Referenssit