CASE / JLL

TRB kutsuttiin ”lisäkäsiksi” JLL:n omalle projektiorganisaatiolle ja suunnittelijoille, kun yritys uusi toimistonsa viime talvena. Yhteistyö oli molemmin puolin antoisaa, opittiin paljon yhdessä ja kommunikointi oli avointa.

JLL on kansainvälinen kiinteistökonsulttiyhtiö, jonka toimitilat sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa. Sijainti oli jo valmiiksi erinomainen, mutta hybridityöhön siirryttäessä huomattiin, että vanha toimisto ei enää palvellut toimintaa optimaalisesti: väljissä avotiloissa sijaitsevat työpisteet olivat vajaakäytöllä ja vetäytymistilat täynnä. Nyt toimistolta kaivattiin entistä parempaa laatua ja toiminnallisuutta.

Visuaaliselta ilmeeltä toivottiin kodikkuutta ja värikkyyttä, teknisiltä ja tilaratkaisuilta hyvinvoinnin ja hybridityön parempaa huomioimista. Muutoksessa luovuttiin nimetyistä työpisteistä ja siirryttiin täysin jaettuun ja joustavaan työympäristöön.

Uusina tilatyyppeinä otettiin käyttöön muun muassa erillinen hiljaisen työn tila, rauhallinen venyttely- ja taukojumppatila sekä kaksi hybridinkin ryhmätyöskentelyn mahdollistavaa projektihuonetta. Lisäksi tehtiin väljiä, ergonomisin työpistein varustettuja videopalaveritiloja sekä toimiston sydämenä toimiva avara työkahvila. Hyvinvointi otettiin monella tapaa huomioon suunnittelussa mm. hyödyntämällä runsaasti uusinta valaistus- ja ääniteknologiaa.

TRB kutsuttiin projektiin mukaan, sillä JLL:lle oli ehdottoman tärkeää saada kalusteet ym. hankinnat mahdollisimman sujuvasti ja vaivattomasti annetussa budjetissa ja aikataulussa. Projektin tahti oli tiivis, joten asiakkaalla ei ollut omaa aikaa tai resursseja erilaisten tuotteiden etsimiseen, tarjouspyyntöjen tekemiseen tai toimitus- ja varastointivaiheiden hoitamiseen. JLL arvosti myös TRB:n laajaa osaamista valmistajista ja hintatasoista.

JLL halusi hyödyntää mahdollisimman laajasti olemassa olevia kalusteita, joten kalusteiden uudelleenkäyttö oli tärkeä päämäärä. Osa kalusteista myös verhoiltiin uudelleen. Asiakas arvosti kovasti sitä, että TRB hoiti uusien tuotteiden hankinnan lisäksi vanhojen kalusteiden kierrätyksen, verhoilut ja sekä uusien että vanhojen kalusteiden siirtämisen ja asennukset uusiin tiloihin.

Merkittävänä apuna projektissa oli TRB:n tilaprojektien hallintaohjelma Trb Tool, jota käyttämällä päästään pois Excel-taulukoista ja lukuisista sähköposteista. Laskenta- ja kommunikointialustana toimiva Trb Tool mahdollistaa reaaliaikaisen projektin seuraamisen sekä viestinnän ja tekee näin yhteistyöstä tehokasta ja läpinäkyvää kaikkien työskennellessä yhteisellä alustalla. Trb Toolia on myös miellyttävä käyttää, sillä tuotteet löytyvät siitä selkeinä kuvina määrä, sijainti ym. tarvittavine tietoineen.

Projektin lopputuloksena JLL sai itse suunnittelemansa viihtyisät, tilavalikoimaltaan monipuoliset ja hyvinvointia tehokkaasti tukevat työtilat. Budjetissa pysyttiin hienosti ja yhteistyö oli joustavaa pienistä aikatauluhaasteista huolimatta. Asiakas piti lisäarvona yhdessä oppimista, jatkuvaa hintatietoisuutta sekä avointa kommunikaatiota. Lisäksi JLL piti merkittävänä sitä, että TRB:n asennustiimi ja projektipäällikkö huolehtivat kalusteiden muutosta ja asennuksista täsmällisesti ja joustavasti, sujuvassa yhteistoiminnassa rakennustyömaan sekä AV- ja IT-asentajien kanssa.

Tilaprojekti tulossa? Askarruttaako kustannukset ja aikataulu? Pyydä tarkka kokonaisvaltainen budjetti ja projektisuunnitelma myynti@trb.fi tai 09-4542000

 

Referenssit