CASE / FINNAIR LOUNGE

Projektin tavoitteena oli uudistaa Finnair Business- ja Platinum Wing -lounget. Toteutus tehtiin yhdessä designtoimisto KOKO3:en kanssa. Lounget sijaitsevat Helsinki-Vantaan lentoaseman non-Schengen-puolella ja ne uudistettiin projektissa täysin. Lounget tarjoavat enemmän tilaa ja mukavuutta ennen lentoa. Tilojen suunnittelussa pohjoinen luonto on ollut inspiraation lähteenä. 

Uudistuksessa TRB vastasi projektinhallinnasta ja -aikataulutuksesta. Siihen kuuluivat mm. irtokalusteiden hankinta ja testaus, asennuksen valvonta sekä budjetin laskenta suunnittelun aikana kuin myös budjetissa pysymisen kontrolointi. Lisäksi tavaroiden varastointi hoidettiin TRB:een toimesta.

TRB valittiin mukaan, koska projekti haluttiin tilata avaimet käteen -periaatteella, jolloin vastuu toteutuksesta oli TRB:llä. Aikataulut asettivat haasteita tavaroiden varastoinnin ja asennuksien kanssa. Joustava yhteistyö muuttuneiden aikataulujen keskellä oli helppoa, kun projektinhallinta oli keskitetty vain yhdelle kumppanille kymmenien sijaan. TRB:een mukanaolo projektissa varmisti myös sen, ettei asiakkaan tarvinnut maksaa ylimääräisiä kuluja projektin myöhästymisestä, joka johtui asiakkaasta riippumattomista syistä.

 


Referenssit