Palvelutarpeen kartoitus

 • konsultointi
 • sopivien yhteistyökumppanien etsiminen
 • tarpeita vastaavan liiketilan etsiminen

Tarjoamme projektien ja konseptien suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä konsultointipalveluja yli 30 vuoden kokemuksella. TRB on luotettava ja kaukonäköinen kumppani, jota motivoi asiakkaansa menestys.

Asiakkaalla voi olla monenlaisia tarpeita uudistaa liiketilojaan ja konseptejaan. Tilat ovat joko liian pienet tai suuret ja siksi ne eivät enää palvele parhaalla mahdollisella tavalla liiketoimintaa. Nykyistä konseptia halutaan ehkä muuttaa ja tarvitaan kokonaan uudenlainen toimintaympäristö uusine kalusteineen, astioineen jne. Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja määrittely lähtee perusteellisesta pohjatyöstä. Tarvitaan haastatteluja, erilaisten mahdollisuuksien tunnistamista ja realististen vaihtoehtojen esittelyä.

 


Keskeistä hankkeen onnistumiselle on selkeä aikataulutus ja eri toimenpiteiden oikea-aikainen rytmitys. Asiantunteva projektisuunnitelma auttaa onnistumaan; mitä perusteellisempi suunnitelma, sitä vaivattomampi läpivienti. 

Tuomme yhteen visiosi ja sen toteuttajan. Työskentelemme yhdessä lukuisten yhteistyökumppaneiden, kuten suunnittelu- ja arkkitehtitoimistojen kanssa. Laajan ja vahvan kontaktiverkostomme avulla löydämme projektillesi parhaat mahdolliset tekijät.
 


 

Yrityksen tarpeita vastaavan liiketilan etsiminen voi olla työlästä. Laajat kontaktiverkostomme auttavat ja nopeuttavat sopivan tilan löytämistä. 

Kysy lisää palveluistamme: myynti@trb.fi tai puh. 09 4542000

TRB:n palvelut


 • Projektinjohto

 • Palvelutarpeen kartoitus

 • Projektin määrittely

 • Suunnittelu

 • Hinnoittelu / Tarjouslaskenta

 • Tuotteiden etsiminen

 • Tuotteiden hankinta

 • Toimitusten seuranta

 • Asennus­aikataulut

 • Varastointi

 • Asennus

 • Tiliasemaselvitys

 • Huoltokirjan laatiminen

 • Vastaanottotarkastus

 • Jälkiseuranta

 • TrbTool