Ympäristön huomioon ottaminen

Monin on asettanut korkeat vaatimukset niin tuotteille kuin itse tuotantoprosessille. Tavoitteena on pienentää ympäristön kuormitusta monella eri tavalla. Monin on vähentänyt veden kulutusta sekä panostanut jätevesien käsittelyyn ja uudelleen käyttöön.

Tärkeää on myös panostus uusiutuviin energiamuotoihin. Kaikissa tehtaissa tutkitaan mahdollisuutta käyttää tuulivoimaa sekä hyödyntää aurinkopaneeleita energian lähteenä.

Tutustu Environment