Vastuu ympäristöstä - INSPIRING A SUSTAINABLE WORLD OF FLAVOURS


Monin ottaa ympäristön huomioon monella tapaa ja panostaa kestävämpään tapaan toimia. Tutustu Moninin kattavaan CSR-ohjelmaan.

 

Luonnollisuus ja terveellisyys

Moninin korkealaatuiset tuotteet on valmistettu käyttäen luonnonmukaisia ainesosia ja värejä. Tavoitteena ovat aidot, luonnosta saatavat maut ilman säilöntäaineita. 

Pyrkimyksenä on myös sokerin vähentäminen tuotteissa ja Monin laajentaakin jatkuvasti sokerittomien ja matalasokeristen tuotteiden valikoimaa.

Tutustu Monin naturality & nutrition

 

Vastuullinen hankinta

Monin haluaa olla mukana kehittämässä kestävää maataloutta ja edellyttää vastuullista toimintaa myös kaikilta tavarantoimittajilta ja yhteistyökumppaneilta. Tavoitteena on lisäksi vähentää muovin käyttöä pakkausmateriaalina ja etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja muoville.

Tutustu Responsible sourcing

 

Ympäristön huomioon ottaminen

Monin on asettanut korkeat vaatimukset niin tuotteille kuin itse tuotantoprosessille. Tavoitteena on pienentää ympäristön kuormitusta monella eri tavalla. Monin on vähentänyt veden kulutusta sekä panostanut jätevesien käsittelyyn ja uudelleen käyttöön.

Tärkeää on myös panostus uusiutuviin energiamuotoihin. Kaikissa tehtaissa tutkitaan mahdollisuutta käyttää tuulivoimaa sekä hyödyntää aurinkopaneeleita energian lähteenä.

Tutustu Environment

 

Yhteisöllisyys

Monin tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa tarjoamalla ravintola-alan työharjoittelupaikkoja sekä erilaisia stipendejä vajaatyökykyisille nuorille. Lisäksi Monin on mukana eri hyväntekeväisyyskohteissa, joiden valinta tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. 

Tutustu Communities