• referenssit Microsoft 13116268_1107085102666216_8434433037811484056_o
  • referenssit Microsoft 13131556_1107085005999559_858052397191743336_o
  • referenssit Microsoft 13131744_1107084785999581_4336293568807646726_o
 

CASE / MICROSOFT FLUX

På Högbersgatan i Helsingfors finns Microsoft Flux, som är ett innovativt startup-center för företag på uppåtgående. Man bad TRB att delta i Flux planeringsprojekt redan från första början.

Ända från början fungerade TRB som kontaktperson mellan kunden och de övriga parterna i projektet. När planeringsbyrån kom med i projektet hade planerarna redan en noggrant uppgjord och realistisk budget till sitt förfogande. Tack vare den tydliga ansvarsfördelningen kunde planeringsbyrån i lugn och ro under projektets gång koncentrera sig på planeringen. TRB ansvarade för projektets budget och schemaläggning, samt för beställandet, importen och monteringen av samtliga produkter.


KOLLA VÅRA ÖVRIGA REFERENSER