CASE / FAZER

TRB VASTASI

  • produkter
  • montering
 

Fazer anlitade T.R.Björkbom-Trading Oy som samarbetspartner i moderniseringsprojektet för deras huvudkontor i Vanda. TRB var med och valde möbler, belysningsarmaturer, textiler och andra inredningsprodukter. Från TRB förväntade man sig kostnadseffektiva lösningar som följer budgeten. TRB letade fram, beställde och levererade till sin kund, samtliga inredningslösningar monterade på plats. TRB följde kraven som var uppställda i budget- och tidtabellsplanerna. Även genomförandet av utrymmet och inredningen motsvarade den krävda kvalitetsnivån, och slutresultatet var i enlighet med kundens planer.

Kundens mål var att hitta en samarbetspartner, med vilken genomförandet av utrymmet kunde verkställas i enlighet med budgeten, tidtabellen och planerna. Både för beställaren av arbetet och för kunden var inredningens praktiskhet, hållbarhet och trivsamhet viktiga aspekter. Dessa mål uppnåddes väl i samarbete med TRB.


KOLLA VÅRA ÖVRIGA REFERENSER