CASE / ALLAS SEA POOL

%KATEGORIAT%

Allas Sea Pool, som är beläget invid Salutorget i Helsingfors, är ett unikt året-runt havsspa. Allas är populärt bland stadsbor och turister och T.R.Björkbom-Trading Oy hade helhetsansvaret för möbleringen av Allas restaurangutrymmen.

Inom projektet byggdes en stark samarbetsbro mellan planeraren och TRB. Budgetförvaltningen i realtid underlättade planerarnas arbete och hjälpte dem att göra realistiska val genom hela projektet. TRB ansvarade för uppletandet, beställandet, logistiken och monteringen av de utvalda möblerna och textilerna. Ytterligare valde TRB i samråd med kunden och planeringsbyrån dukningstillbehör som följer restaurangens koncept, och svarade för importen av dem.


KOLLA VÅRA ÖVRIGA REFERENSER