CASE / TEATTERI

%KATEGORIAT%

Mitt under projektets gång anlitade man TRB att ansvara för budgeten och leveransen av flyttbara och fasta möbler till baren i Ravintola Teatteri, som är belägen i centrum av Helsingfors. Budgeten uppgjordes tillsammans med planerarna, varefter TRB ansvarade för anskaffningen och importen av alla möbler, schemaläggningen av leveranserna, positioneringen och transporterna. Förutom med planerarna hade TRB ständigt ett tätt samarbete med projektets entreprenörer.


KOLLA VÅRA ÖVRIGA REFERENSER