CASE / LÖYLY

%KATEGORIAT%

Löyly är en av trä byggd bastu- och restaurangoas på Ärtholmen i Helsingfors. TRB kallades med till Löylys byggprojekt när det såg ut att budgeten kommer att överskridas med hälften.

TRB:s främsta uppgift var att göra en kostnadsberäkning för produkterna i möbelplanen. Genom konkurrensutsättningar och noggranna beräkningar lyckades man kännart sänka kostnaderna, och med hjälp av TRB kunde man klämma in möbelkostnaderna i den ursprungliga målbudgeten. TRB ansvarade för beställandet, leveransen och monteringen av möblerna och produkterna. Utöver detta planerade och levererade TRB konceptenliga dukningstillbehör till Löylys restaurang.


KOLLA VÅRA ÖVRIGA REFERENSER