PROJEKTFÖRVALTNING

EN PROJEKTCHEF, SOM KÄNNER TILL OCH VISAR VÄGEN.

TRB:s projektförvaltningstjänster garanterar att en erfaren dragare tar hand om ditt lokalitetsprojekt, och dennes grepp om projektärenden är säkert. Om du så önskar, så ansvarar vi för allt från schemaläggning till budgetering, samt från beställandet av produkterna till monteringen av dem.

Projektkoordineringen sker bekvämast när vi är med i projektet från början. Ju tidigare vi kan ta hand om projektet, desto bättre kan vi administrera budgeten och tidtabellen, för att undvika överlappningar och extra kostnader.

Vi är dock klara att gå med i projektet under vilken fas som helst: med säkert grepp tar vi itu också med halvfärdiga projekt.

 

CASE / FAZER

Fazer anlitade T.R.Björkbom-Trading Oy som samarbetspartner i moderniseringsprojektet för deras huvudkontor i Vanda. TRB var med och valde möbler, belysningsarmaturer, textiler och andra inredningsprodukter. Från TRB förväntade man sig kostnadseffektiva lösningar som följer budgeten. TRB letade fram, beställde och levererade till sin kund, samtliga inredningslösningar monterade på plats. TRB följde kraven som var uppställda i budget- och tidtabellsplanerna. Även genomförandet av utrymmet och inredningen motsvarade den krävda kvalitetsnivån, och slutresultatet var i enlighet med kundens planer.

Kundens mål var att hitta en samarbetspartner, med vilken genomförandet av utrymmet kunde verkställas i enlighet med budgeten, tidtabellen och planerna. Både för beställaren av arbetet och för kunden var inredningens praktiskhet, hållbarhet och trivsamhet viktiga aspekter. Dessa mål uppnåddes väl i samarbete med TRB.


KOLLA VÅRA ÖVRIGA REFERENSER

  • referenssit Fazer 20170201_081732_resized_1
  • referenssit Fazer 20170201_081805_resized_1
  • referenssit Fazer 20170201_082017_resized_1