CASE / MICROSOFT FLUX

Helsingin Korkeavuodenkadulla sijaitseva Microsoft Flux on nouseville yrityksille tarkoitettu innovatiivinen startup-keskus. TRB pyydettiin Fluxin suunnitteluprojektiin mukaan heti hankkeen ensimetreillä.

TRB toimi alusta alkaen asiakkaan ja muiden projektin osapuolien välisenä yhteyshenkilönä. Suunnittelutoimiston tullessa mukaan oli suunnittelijoilla heti käytössään huolella laadittu, realistinen budjetti. Selkeän vastuunjaon ansiosta suunnittelutoimisto sai koko projektin ajan rauhassa keskittyä suunnitteluun. TRB vastasi projektin budjetista ja aikataulutuksesta sekä kaikkien tuotteiden tilauksesta, maahantuonnista ja asentamisesta.


%KATEGORIAT%