VÅRA TJÄNSTER FÖR BYGGHERRAR

Vi hjälper byggherren att få en budget som stämmer, redan innan planen presenteras för kunden. Vi tillför klarhet till byggnadsentreprenaden genom att fungera som kontaktperson mellan samtliga parter i projektet. Vi fungerar som en okomplicerad inköpskanal, genom vilken det är möjligt att ta hand om alla anskaffningar. Vi levererar möblerna punktligt och noggrant märkta, alltid med hänsyn till renoveringen på den lämpligaste tidpunkten och till den lämpligaste platsen.