VÅR TJÄNST FÖR DEM SOM PLANERAR NYTT UTSEENDE FÖR LOKALITETEN ELLER SOM PLANERAR ATT RENOVERA

Byggande eller renovering är inte fråga om någon raketvetenskap. När projektledningen är i kunniga händer, är även stora projekt okomplicerade.

Men även ett litet projekt kan fördröjas och kompliceras, om det sköts dåligt.

Vi tillför erfarenhet och klarhet till ditt lokalitetsprojekt. Vi hjälper dig att undvika tråkiga överraskningar, onödiga överlappningar och onödigt arbete. För ditt projekt uppgör vi en realistisk kostnadsberäkning, som vi följer upp i realtid under projektets framskridande. Vi skaffar fram de bästa genomförarna till ditt projekt, vi tar hand om tidtabellen och fungerar som importör samt som kontaktperson mellan parterna i projektet.

Bakom oss har vi tiotals lyckade lokalitetsprojekt, i vilka vi har kunnat bidra med kännbara besparingar för våra kunder. Med TRB:s tjänster säkerställer du samtidigt din egen sinnesro och du kan koncentrera dig på din affärsverksamhet medan renoveringen pågår.